Amaç

  • AR-GE yönü güçlü ve tasarımsal olarak üreteme uygun proje fikrine sahip üniversite öğrencileri, araştırmacıları, sanayi ve Ar-Ge kuruluşları ile bir araya getirmek,

 

  • AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, 

 

  • Proje sahibi öğrencilere ve araştırmacılara gerekli teknik ve finans desteği için fırsat oluşturmak,

 

  • Üniversite – Sanayi iş birliğine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021, Cumartesi