Bilim Kurulu

Dr. Hasan Selçuk SELEK

TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Atilla AKKOYUNLU

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ahmet YILDIZ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ali UÇAR

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Celal YAŞAR

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. M. Kemal ÖZGÖREN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Mustafa ÇINAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Oktay ŞAHBAZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Orhan ÖZDEMİR

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Maden Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Önder UYSAL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü

Prof. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK

Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümü
Prof. Dr. Engin HEPAKSAZ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Maliye Bölümü

Prof. Dr. Mustafa YILDIRAN Akdeniz Üniversitesi

Maliye Bölümü

Prof. Dr. Bülent GÜLOĞLU

İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Doç. Dr. Murat EYVAZ

Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendislği Bölümü

Doç. Dr. Asım Gökhan YETGİN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Doğan AYDIN

İzmir Demokrasi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Doç. Dr. Gıyasettin ÖZCAN

Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Doç. Dr. Nimeti DÖNER

Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Özgür BAŞER

Süleyman Demirel Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Feridun KARAKOÇ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

 

Son Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022, Cuma